Reciklaža električnog i elektronskog otpada

Šta je reciklaža?

Recikliranje je postupak sakupljanja odbačenih proizvoda, razvrstavanje i njihovo pretvaranje u nove materijale za izradu novih proizvoda slične ili iste namjene. Moguće je reciklirati 90% otpada koji nastaje u domaćinstvima, privredi ili industriji.

Proces reciklaže električnog i elektronskog otpada (EE otpad) obuhvata:

1. Sakupljanjem (otkupom) električnog i elektronskog otpada (EE otpad)

2. Transport (prevoz) električnog i elektronskog otpada (EE otpad)

3. Razvrstavanje električnog i elektronskog otpada (EE otpad)

4. Skladištenje električnog i elektronskog otpada (EE otpad)

3. Tretman električnog i elektronskog otpada (EE otpad)

Zašto reciklirati električni i elektronski otpad?

Značaj reciklaže elektronskog i električnog otpada jeste štednja sirovinskih resursa, štednja energije, a naročito zaštita životne sredine!

Firma Metal 011 Tanasijević bavi se otkupom električnog i elektronskog otpada sa ciljem razvrstvanja na osnovu kategorija EE otpada radi njegove dalje upotrebe, prerade, zbrinjavanja i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Imate pitanja ili želite odnošenje starih aparata?

Pozovite nas i uverite u povoljnost i brzinu naših usluga 011 405 88 12

Kontakt

 • Dusan Tanasijević
  011 Metal Tanasijević
  Beograd, Srbija
 • dusan@otkupmetala.net
  otkupmetalasrbija@gmail.com

Telefoni

 • Tel.  +381 011 405 88 12
  Fax: +381 011 405 88 12
 • Mob: +381 061 3333 545
  Mob: +381 064 3333 545
  Mob: +381 069 3333 545

Newsletter