Električni i elektronski otpad, otkup i reciklaža.

Šta je EE otpad?

Pod otpadom se podrazumeva svaki materijal ili predmet koji nastaje u toku obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji i koje sa aspekta proizvođača, odnosno potrošača nisu za dalje korišćenje i odbacuju se.

Električni i elektronski otpad (EE otpad) obuhvata otpadnu električne uređaje i elektronsku opremu, uključujući sklopove i sastavne delove, koji nastaju u privredi (mahom u industriji), zatim elektronski otpad iz domaćinstva, odnosno otpadna električna i elektronska oprema nastala u domaćinstvima ili u proizvodnim i/ili uslužnim delatnostima. Kada iz bilo kog razloga ova EE oprema postane neupotrebljiva, predstavlja EE otpad koji treba zbrinuti na zakonom propisan način.

Otkup električnog i elektronskog otpada

Neadekvatno upravljanje otpadom predstavlja jedan od najvećih problema sa aspekta zaštite životne sredine Republike Srbije i isključivo je rezultat neadekvatnog stava društva prema otpadu. Elektronski i električni otpad ima karakter opasnog otpada i prema Zakonu o upravljanju otpadom (član 50.) ne može se mešati sa drugim vrstama otpada.

Firma Metal 011 Tanasijević bavi se otkupom električnog i elektronskog otpada sa ciljem razvrstvanja na osnovu kategorija EE otpada radi njegove dalje upotrebe, prerade, zbrinjavanja i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Imate pitanja ili želite odnošenje starih aparata?

Pozovite nas i uverite u povoljnost i brzinu naših usluga 011 405 88 12

Kontakt

 • Dusan Tanasijević
  011 Metal Tanasijević
  Beograd, Srbija
 • dusan@otkupmetala.net
  otkupmetalasrbija@gmail.com

Telefoni

 • Tel.  +381 011 405 88 12
  Fax: +381 011 405 88 12
 • Mob: +381 061 3333 545
  Mob: +381 064 3333 545
  Mob: +381 069 3333 545

Newsletter